██████╗ ███████╗███████╗██████╗ ██╗ ██╗██████╗ 
██╔══██╗██╔════╝╚════██║██╔══██╗██║ ██║██╔══██╗
██████╔╝███████╗  ██╔╝██████╔╝███████║██████╔╝
██╔══██╗╚════██║  ██╔╝ ██╔═══╝ ██╔══██║██╔═══╝ 
██║ ██║███████║  ██║ ██║   ██║ ██║██║   
╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚═╝ ╚═╝   ╚═╝ ╚═╝╚═╝   
                        

                                                         

SHELLER

Bu shell sayesinde otomatik olarak her türlü sunucuyu bypass edebilir hedefinize ulaşabilirsiniz zip şifresi r57php.com dur

Her türlü sunucuda çalışır,Mysql manager için birebirdir. Sado shell olarak da bilinir Zip şifresi r57php.com dur.

CGİ,SYM,Command,ETC/PASSWD,DUMPER Gibi birçok özelliğe sahip temiz Cyber Warrior Shell. Zip ve Giriş şifresi r57php.com dur

Apache Bypass Shell - Apache sunucularda tüm fonksiyonları disable edip geçebileceğiniz kullanışlı shell

Wso Shell ile Litespeed Sunucuları Rahatlıkla Bypasslayabilir ve Symlink Edebilirsiniz.RAR ŞİFRESİ : r57php.com

Symlink methodlarına sahip PRİV8 niteliğinde apache bypass ve litespeed bypass methodlarında kullanabilirsiniz Shell Sifresi : r57php.com

TOOLLAR

base64 decode servisi.