██████╗ ███████╗███████╗██████╗ ██╗ ██╗██████╗ 
██╔══██╗██╔════╝╚════██║██╔══██╗██║ ██║██╔══██╗
██████╔╝███████╗  ██╔╝██████╔╝███████║██████╔╝
██╔══██╗╚════██║  ██╔╝ ██╔═══╝ ██╔══██║██╔═══╝ 
██║ ██║███████║  ██║ ██║   ██║ ██║██║   
╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚═╝ ╚═╝   ╚═╝ ╚═╝╚═╝  .com
                      
                                                   

 

R57 Shell

R57 Shell ile bir çok yere girebilirsiniz. Bir zamanların en çok kullanılan shellidir. r57 shell ,r57 php shell,bypass shell

Download/İndir
R57 Shell